Sökresultat Titel Författare År Format Språkämnet svenska

2782

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som - Bokus

Att förstå pedagogisk dokumentation som ett arbetssätt med barn, kollegor och föräldrar är inget man gör i en handvändning. Det är ett komplext arbete som man utvecklar tillsammans och som hittar vägar i just er verksamhet som fungerar och ger kraft åt den. Bedömning i dokumentation kan i sammanhanget belysas som gränsobjekt på och mellan mikronivå (som individ- och gruppnivå), institutionell nivå (mellan institutioner som förskola, hem, skola och BVC), kommunal nivå (mellan huvudmän, chefer och ”nyckelaktörer”) och makro-nivå (stat, vetenskap, marknad och civil sfär). – Jag har följt en förskoleavdelning som har arbetat med pedagogisk dokumentation i ett projekt under ett år. Där har jag undersökt dels hur barn och förskollärare använder dokumentationen tillsammans, men också följt planeringssamtalen i arbetslaget runt dokumentationerna och vilka frågeställningar som kommer upp omkring det Ska jag nu skriva en text om vad pedagogisk dokumentation är, hur man använder den och varför, ur olika perspektiv, får jag kanske börja med de styrdokument som finns, och sedan hålla mig till vad några forskare säger och vad det innebär för just mig personligen och ändå försöka hålla mig ganska kortfattad. Pedagogisk dokumentation Anna Palmer, lektor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet, framhåller pedagogisk dokumentation som ett arbetsverktyg för att följa upp, utvärdera och utveckla verksamheten. Pedagoger,barn och föräldrar ingår alla i samma sammanhang och är beroende av varandra.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

  1. Saljare dagligvaruhandeln dalarna
  2. Kronisk lungsjukdom sarkoidos

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys. Doctoral Thesis. Göteborg, Acta  Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i och problematisera arbetet med pedagogisk dokumentation nu när förskolan har ett  Pedagogisk dokumentation, barnperspektivet samt barns perspektiv läroplanen för förskolan (2010) står det skrivet att pedagogisk dokumentation ska utgå från ett Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik. Dokumentation är en stor del av förskolans uppdrag. Dokumentation Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan: en  Utifrån ett socialkonstruktionistiskt grundantagande är det i samtalet mellan lärare som föreställningar om barn formas och framträder. Genom samtal skapar lärare  26 sep 2011 Lise-Lotte Bjervås lägger fram sin avhandling Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik. Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, Förskoleappen, Förskola, digitala verktyg /media.

Fyra förskollärares perspektiv på pedagogisk dokumentation.

Pedagoger,barn och föräldrar ingår alla i samma sammanhang och är beroende av varandra. (4) När man arbetar med pedagogisk dokumentation synliggör man som pedagog sin egen syn på barnen, kunskap och sin egen roll som pedagog. Man får även syn på sådant som man tar för givet och sitt eget förhållningssätt.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

Gratus Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan : en diskursanalys / Lise-Lotte Bjervås. Bjervås, Lise-Lotte, 1960- (författare) ISBN 9789173467100 Publicerad: Göteborg : Acta universitatis Gothoburgensis, 2011 Tillverkad: Göteborg : Geson Hylte tr. Svenska 269 s. Barn som being och becoming 36 Barn i förskolan 41 Att observera och bedöma barn i förskolan 45 Barnobservationer 45 Bedömning av utveckling och lärande 49 Pedagogisk dokumentation i förskolan 55 Pedagogisk dokumentation – ett arbetsverktyg för lärare 56 Pedagogisk dokumentation relaterat till förskolebarn 63 Det kan till exempel handla om att undvika att ta en viss typ av bilder eller att ni samtalar om hur ni kan veta om ett barn vill bli fotograferat eller inte. Att ha ett tydligt syfte med vad du och dina kollegor ska dokumentera och att låta barnen bli delaktiga i dokumentationen är andra faktorer som är viktiga för att kunna värna barns Arbetet med pedagogisk dokumentation utgår från det som sker bland barnen; det som barnen är upptagna med här och nu och det som intresserar dem i den dagliga verksamheten. Något förenklat kan man säga att det handlar om att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer för att få en möjlighet att diskutera dessa och utmana dem – Fokus var ju systematiskt kvalitetsarbete, och pedagogisk dokumentation är förskolornas vardagliga mätinstrument.

Att utveckla förskolans kvalitet - systematiskt kvalitetsarbete för förskollärare och Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i  Pedagogisk dokumentation ska betraktas utgående från barnet, barngruppen, för småbarnspedagogik samlas information före, under och efter samtalen om  12 sep.
Svavel till engelska

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan

214 s.

2012-05-28 dokumentation främst ett medel för att få syn på vad som pågår i det pedagogiska arbetet och inte minst vad barn är kapabla till. De anknyter också till Skolverkets uppfattning när de understryker vikten av att lyssna in vad som händer bland barnen och att dokumentationen kan hjälpa till att synliggöra detta. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation i förskolan som bedömningspraktik : En diskursanalys. Doctoral Thesis.
Online trader joes

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedomningspraktik i forskolan regional planning consortium
lbs kreativa gymnasiet stockholm norra
falkenbergs vårdcentral öppettider
evelina betydelse
winzip driver updater virus
emirates flygvärdinna krav

Kursplan PE200G - Örebro universitet

Plats: Margaretha Huitfeldts Auditorium, Pedagogen Hus C, Läroverksgatan 5, Göteborg och jämförts med relevant litteratur som rör pedagogisk dokumentation och etiska aspekter.

Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som

Diss. Göteborg: Göteborgs universitet. Bjørndal, Cato R. P. (2005). Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning. 1. Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan. Doktorsavhandling.

Dokumentera, följa upp, utvärdera och utveckla förskolans kvalitet Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som bedömningspraktik i förskolan.