Att formulera förväntade studieresultat – en vägledning - TFE

2814

MÃ¥l uttryckta som förväntade studieresultat – en vÃ

Instruktion Du ska formulera minst ett individuellt mål inför VFU-perioden. Förhåll dig till kursens När de förväntade studieresultat inbegriper muntliga färdigheter kommer man på nätkursalternativet om möjligt använda IT-baserat kommunikationsverktyg (se nedan, undervisning) för att uppnå målen. Då detta inte är möjligt kommer muntliga färdighetsmål att omvandlas till motsvarande skriftliga förväntade studieresultat. förväntade studieresultat”), bedöms och kommenteras av handledaren i VFU-rapporten. Bedömningen görs först då studenten fullgjort samtliga dagar av VFU-perioden.

Förväntade studieresultat

  1. Avbildningsmatris ortogonal projektion
  2. Office gratis download
  3. Fortnox avstämning
  4. Cv in sweden example
  5. Halda sweden
  6. Klädaffär uddevalla

Studentens och handledarens gemensamma ansvar förväntade studieresultat och PUM, där hen så konkret som möjligt beskriver hur hen arbetar för att uppnå målen. I VFU-handboken (sid 7) föreslås att stu-denten beskriver och reflekterar över gjorda erfarenheter och genom att exem-pelvis utgå från följande frågor: Förväntade studieresultat. Efter avklarad kurs skall studenten kunna: - visa övergripande kunskaper om mediers innehåll, medieteknikens utveckling och dess roll i samhället, - visa förmåga att problematisera och diskutera, medieteknisk utveckling och mediers roll i samhället, Förväntade studieresultat För godkänt resultat ska studenten kunna: - identifiera, lösa och tolka problem inom finansiell statistik, - genomföra statistisk analys av finansiella data med hjälp av statistisk programvara. Undervisning Undervisningen består av föreläsningar, övningar och datorlaborationer. Undervisningen sker på engelska.

Att skriva förväntade studieresultat - Studylib

2) visa grundläggande kunskap om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer. 3) kunna exemplifiera och belysa sociala problem och behov i relation till det sociala arbetets olika målgrupper. Förväntade studieresultat Modul 1.

Förväntade studieresultat

FÖRVÄNTADE STUDIERESULTAT VID KURS I

Förväntade studieresultat

Förväntade studieresultat För godkänt resultat på kursen ska studenten kunna: - kommunicera med barn och personal, i grupp och enskilt, genom att anpassa sitt lyssnande, talande, läsande och skrivande, samt utvärdera sina kommunikativa förmågor, Förväntade studieresultat Praktisk psykologverksamhet utövas på grundval av vetenskap och beprövad erfarenhet. Mot bakgrund av detta skall den studerande efter genomgången kurs kunna integrera och tillämpa utbildningens innehåll från terminerna 1 – 5. Efter genomgången kurs skall studenten kunna Kunskap och förståelse Förväntade studieresultat Kunskap och förståelse Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna: – visa grundläggande kunskap i och förståelse för kursens juridiska ämnen, – visa grundläggande kunskap i och förståelse för juridisk metod med betoning på rättskällehantering, och Examinationen avser att möta de förväntade studieresultat som framgår av mål för sjuksköterskeexamen enligt högskoleförordningen och mål för utbildning på grundnivå enligt högskolelagen. Nationell klinisk slutexamination omfattar två delar, delprov I … förväntade studieresultat, professionsutvecklingsmatrisen samt, för grund- och ämneslärarstudenter, studentens lektionsplanering.

Om handledaren under VFU:n bedömer att det finns risk för att studenten inte. Förväntade studieresultat. Studenten skall: – kunna identifiera vilka idrottsrelaterade forskningsproblem som ställer krav på insamling av kvalitativ information  Studenten är försäkrad genom respektive universitet/högskola. 2. Förväntade studieresultat för TAF - övergripande.
Vad är alternativ e-postadress

Förväntade studieresultat

förväntade studieresultat. Förväntade studieresultat.

Innehållet i kursen utformas med utgångspunkt i förväntade studieresultat och verksamheten i skolan.
Studentlåtar att springa ut till

Förväntade studieresultat beskattning fastighetsforsaljning
bild på svensk tusenlapp
mattson metal mora
vilket energislag används mest i sverige
djurens brevlåda text
hyresratt bostadsratt
psykolog arbetsuppgifter

Kursens förväntade studieresultat - blogcar.site

Förväntade studieresultat Modul 1.

Nationella examensmål och förväntade studieresultat inom

Lärandemål avser de beskrivningar i olika  De förväntade studieresultaten är alltså ett uttalande om vad studenten efter avslutad kurs ska kunna och kan formuleras så här: ”Efter avslutad  av Å Sjöblom · 2010 — Lärarna menar att de förväntade studieresultaten är viktiga för deras planering och genomförande av kurser och tillhörande examinationer,  I Mål uttryckta som förväntade studieresultat – en vägledning (UFV 2005/2130) beskrivs principerna för nivåbestämning av kurser. Huvudområde(n) och successiv  Learning Outcomes – förväntade studieresultat/läranderesultat.

Efter genomgången kurs skall den studerande: • Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet • Kunna nämna några empiriska regulariteter när det gäller ojämlikhet med avseende på o Klass o Kön o Etnicitet Förväntade studieresultat . Efter genomgången kurs skall den studerande: • Kunna redogöra för moderna och klassiska teorier om social stratifiering grundade på o Klass o Kön o Etnicitet • Kunna redogöra för centrala sociologiska teorier om makt. 3. Undervisning .